2005-03-28 11:06 p.m.

teine maailm



2005-03-27 8:26 p.m.

Kliimast



2005-03-27 12:15 p.m.

Mina jälle siin



2005-03-26 9:30 p.m.

Muriididest ja muust

Maailm on hoopis teistsugune, kui ma arvasin. Väga teistsugune. Väga palju teistsugune, kui nii mõnedki inimesed arvavad.

Killustunud. Ei ole mitte ainult erinevad kultuurid, vaid ka erinevad astmed. Meil ei ole vaja lennata kosmosesse, meil ei ole vaja oodata tulnukaid. Me ise oleme need :P Ei, minuga on kõik korras, ma lihtsalt loen kirjeldusi Senegali kohta ja näen, kuidas see on väga sarnane vara-keskaegse Euroopaga. Ainult Euroopa oli üksi. Senegal ei ole. Ning loomulikult ei omanda nad ideid, vaid kaupu. Ning meie soodustame seda.

Aga mis edasi saab? Kuidas Strugatskid ütlesidki "kedagi ei saa vägisi kommunismi viia". Ega teistele põhimõtteliselt erinevatele väärtusalustele baseeruvasse ühiskonnakorraldusse.

|
Permalink sellele postile



2005-03-24 6:05 p.m.

Kategooriateooria



2005-03-22 4:12 p.m.

Maailm nagu ta on



2005-03-11 7:36 p.m.

Just me.



2005-03-09 6:03 p.m.

Social science for dummies



2005-03-08 5:42 p.m.

Kunst ja päev

Kui kunst ei oleks äri, siis ei oleks vaestel inimestel kunsti asja. Sest kui kunst ise sisse ei too, kui selle eest keegi maksta ei taha, saab seda viljeleda ainult eksklusiivse hobina. Sissetulek peab tulema mujalt - sissetulek, mis samas jätab piisavalt vaba aega ja energiat loometööga tegeleda. Kokkuvõtes me kardetavasti siiski kaotame, kui kunsti äriks ei tee - sest kunstianne on ikkagi suhteliselt laialt inimeste hulka laiali pihustatud. Kui kunsti on võimalik müüa, siis sõltub selle valdkonna valimine pigem andest, muidu pigem muudest asjadest.

Mis puutub naistepäeva, siis ma ei näe põhjust, miks mehed peaksid mulle lilli kinkima. See on naiste päev, kus tähistatakse naiste algatusvõimet ning võimet osaleda avalikus elus. Väljendage siis pigem usku minu ametialastesse võimetesse. Naja, teie kõik, kes te minu ümber olete teete seda niikuinii. Aga väljendage seda siis ka nende naiste puhul, kellele te niikuinii ei väljenda.

|
Permalink sellele postile



2005-03-01 6:27 p.m.

Aga teised?



2005-03-01 2:17 p.m.

Thank you, Tolkien